תחומי העיסוק של המשרד:

 

קניין רוחני הוא שם כולל למשפחה של זכויות משפטיות: זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר, עיצובים תעשיתיים (מדגמים), סודות מסחריים, וכל זכות שמטרתה מניעת חיקוי והעתקה.

 

קנין רוחני הוא תמציתו של כל עסק, מכל סוג שהוא ובכל שלביו. קניין רוחני קיים בעסק המצוי בשלבי הקמה העמל על בניית מוניטין ויצירת שוק. קניין רוחני קיים גם בעסק מתפקד, "רץ", המבקש לשמר את המוניטין שלו ולחדש בתחומו. כל עסק, בכל תחום, מבקש לבדל את עצמו ממתחריו, להגן על גרעין הידע הייחודי שלו ולהימנע מחשיפה מיותרת לחיקוי והעתקה של אחרים.

 
המשרד משלב ידע וניסיון רב בתחום רישום זכויות קניין רוחני, בעריכת הסכמים רלוונטיים והתדיינות בבתי משפט ומחוץ להם.
 
מדגמים

 

מדגם זו זכות המעניקה הגנה על חפץ שיש לו ערך אסטתי, עיצובי והוא נועד לשכפול בכמויות תעשייתיות כמו ספל, פעמון, עיצוב של שמלה וכדומה.

 

הפרה של מדגם תתרחש כאשר מדובר במוצר שמהווה "חיקוי בולט" של המדגם.

 

ניתן לרשום מדגם על חפץ שהוא חדש ובעל אופי ייחודי והרישום מתבצע בפנקס המדגמים המתנהל ברשות הפטנטים.

 

 

 

אינטרנט ומסחור קניין רוחני

המשרד מלווה אתרי אינטרנט למן שלבי הקמתם ומתמחה בעריכת הסכמים רלוונטיים לרבות עריכת תקנוני אתר, עריכת הסכמים מול ספקים, הסכמי רכש והפצה, הסכמי סודיות וכדומה.

 

המשרד מייעץ  לגבי מסחור זכויות קנין רוחני, עריכת הסכמים ורשיונות למסחור טכנולוגיות מגוונות, עריכת בדיקות נאותות וכיוצא באלה.

סימני מסחר

 

סימן מסחר מבטא מוניטין של עסק, שירות או מוצר באמצעות לוגו, ציור, סימן, מספר, מילה או צירוף של מילים. סימן מסחר נועד להקל על זיהוי המקור של המוצר או השירות.

 

סימן מסחר ניתן לרשום בפנקס סימני המסחר בישראל ובמדינות ברחבי העולם. המשמעות של רישום סימן היא מתן בלעדיות לבעלי הסימן לעשות שימוש בסימן המבוקש עבור טובין או שירות מסוימים.

 

למשרד ניסיון רב בהגשת סימני מסחר לרישום ובניהול הליכים משפטיים בפני רשות הפטנטים ובפני בתי המשפט בגין שימוש מפר בסימני מסחר. כן מספק המשרד שירותים משפטיים כגון עריכת מכתבי התראה והסכמים הנוגעים לשימוש בסימני מסחר.

חיקויים מסחריים

חיקוי מסחרי הוא יבוא ו/או ייצור ו/או מכירה של מוצר הנחזה להיות מוצר של אחר בעל מוניטין וזאת ללא רשות מאת בעל הזכות.

 

העתקה של המוצר בעל המוניטין היא העתקה מטעה ומבלבלת ומהווה חיקוי מסחרי האסור לפי הדין בישראל. 

חיקויים מסחריים יכולים להפר מגוון זכויות קניין רוחני (כגון זכויות יוצרים, סימני מסחר, מדגמים) אך הם גם עומדים בפני עצמם כעילה שניתן לתבוע בגינה בבית משפט.

 

למשרד ניסיון רב במתן ייעוץ וייצוג משפטי הן לבעלי זכויות שמחקים את מוצריהם או את זכויותיהם והן לגורמים שנטען נגדם כי הם מבצעים חיקוי מסחרי.

זכויות יוצרים

 

זכות היוצרים מקנה הגנה רחבה מאוד על מגוון של יצירות: יצירות אמנותיות כמו פסל או מפה, יצירות דרמטיות כמו הצגה או סרט, יצירות ספרותיות כמו הרצאה, ספר או תכנת מחשב, יצירות שהן לקט וכדומה.

 

הדין הקיים בישראל מבקש להגן על יוצריהן של יצירות אלו ומצד שני מבקש לאזן את זכות הבלעדיות של היוצר אל מול הרצון להעשיר וגם להאשיר את החברה ביצירות אלו.

 

למשרד נסיון רב בניהול משאים ומתנים וניהול הליכי בית משפט הנוגעים להפרת זכויות יוצרים, משני צידי המתרס.

 

 

פטנטים

זכות פטנטית היא זכות שמקנה הגנה על המצאות או שיפורים של המצאות קיימות. המצאה יכולה להיות הן מוצר והן תהליך או שיטה, בכל תחום טכנולוגי, ובתנאי שמתקיימת בה חדשנות, היא מועילה וניתנת לשימוש.

 

פטנט רשום מקנה לבעליו את הזכות הבלעדית למנוע מאחרים לעשות שימוש בהמצאה נשוא הפטנט. חשוב לרשום פטנט כאשר מדובר בחדשנות כלשהי, כאשר זה לב ליבו של העסק וגם כדי שהפטנט ישמש ככלי למסחור עתידי של ההמצאה.

 

הליכים משפטיים של זכויות פטנטיות ומסחור זכויות אלו הם הליכים מורכבים וגם בהם יש למשרד ניסיון רב.